Vil forplikte Regjeringen til bredbåndsmål

Arbeiderpartiet vil at Regjeringen skal forplikte seg til konkrete mål for utbyggingen av bredbånd, og spesielt i distriktene. Olav Akselsen, formann i Næringskomiteen som behandler Bredbåndsmeldingen, sier til Teleavisen at målsettingen må realiseres gjennom jevnlig rapportering til Stortinget og årlige bevilgninger over budsjett. 2007 blir "deadline".

- Vi vil stramme opp Regjeringens melding og sette opp klare, konkrete mål for utbygging av bredbånd. Målene avgjør virkemidlene, men det er vanskelig å sitte her i dag og si eksakt hvor mye som vil trenges av penger i 2005 og 2006 for å nå målene, sier Akselsen. -Derfor vil vi at Regjeringen hvert år rapporterer til Stortinget om hvordan utbyggingen skrider frem og legger frem forslag om hvor mye som hvert år skal bevilges over statsbudsjettet for å nå målene man har satt, sier Ola

Forsiden akkurat nå

Til toppen