Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil ikke dele ut mer enn 50 millioner kroner til bredbåndsbygging i Norge i 2015. Han mener bransjen etterspør enklere regler, ikke mer penger. (Bilde: Varog Kervarec)

Vil bruke makt overfor kommunene

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skal erstatte kuttet i statlige bredbåndspenger med maktbruk.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen varsler at staten vil sette makt bak kravet om lik behandling av graveforskriften landet over. I forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for 2015, ble det i går klart at regjeringen mer enn halverer den direkte pengestøtten til bredbåndsprosjekter. Til neste år skal statens bidrag til dette arbeidet være på 50 millioner kroner, ned fra 108 millioner kroner i år. Til gjengjeld skal nye regler legge til rette for betydelige besparelser for ut

Forsiden akkurat nå

Til toppen