Olav Lysne gir her justis- og beredskapsminister Anders Anundsen en papirversjon av sårbarhetsrapporten i desember 2015. Lysne-utvalgets rapport danner mye av bakteppet for deler av Nkoms risiko- og sårbarhetsvurdering av ekom-nettene i Norge. (Bilde: Marius Jørgenrud, Digi.no)

Vil at operatørene bytter infrastruktur

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gå i dialog med Telenor, Altibox og Broadnet for å gi sikrere transportnett.

Bakgrunnen for at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) setter i gang arbeidet med å få de tre nasjonale nettverkseierne til å snakke sammen, finner vi i Lysne-utvalgets rapport. Utvalget ønsket å redusere det de mener er en uakseptabelt høy avhengighet av Telenors infrastruktur. Ett av tiltakene Lysne-utvalget pekte på, var å bygge opp en struktur der de tre netteierne bygger opp reserveføringsveier for hverandre (redundans). Omtalen av forslaget finner du i artikkelen «Billig

Forsiden akkurat nå

Til toppen