Ventelo kjøper Catch

Ventelo har gitt et bud på Catch Communications som priser selskapet til drøyt en millaird kroner. Hovedaksjonær Kistefos har allerede akseptert budet. Ventelo kontrolerer allerede 39 prosent av Catch-aksjene. Gründerne, Kjell Ivar Hansen (bildet) og Trond Larsen, får 170 millioner.

Styret i Catch mottok mandag varsel om frivillig tilbud til aksjonærene fra Ventelo Invest 2, som er et datterselskap av Ventelo.Hovedaksjonæren, investeringselskapet Kistefos som eies av Christain Sveaas, har alt akseptert budet. Kistefos har 39,1 prosnet av aksjene i Catch.Budet til Kistefos var på 29 kroner pr aksje, som priser selskapet til 1003 millioner kroner. Kistefos har investert 40 millioner og får en solid gevinst på vel 227 millioner i gevinst.Aksjekursen på Catch steg med 10

Forsiden akkurat nå

Til toppen