Veldig vanlig å blokkere IP-telefoni og P2P

En undersøkelse gjennomført av Berec viser at europeiske operatører i stor utstrekning blokkerer for IP-telefoni og fildeling.

Gjennom en undersøkelse besvart av over 400 operatører i Europa, har Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications) funnet at det er en utbredt praksis å blokkere for IP-telefoni-tjenester og fildelingstjenester i nettene. Berec understreker at funnene må anses som midlertidige, ettersom organisasjonen ennå ikke er ferdig med å analysere svarene. De endelige konklusjonene vil foreligge senest innen utgangen av juni. Både fast og mobil Selv om praksisen varierer veldi

Forsiden akkurat nå

Til toppen