Debatt

Vekstmuligheter i TME markedet

Selv i et synkende TME marked eksisterer det et vekstpotensial, ikke minst i områder som går på tvers av tradisjonelle verdikjedegrenser. Men for å lykkes i en bransje preget av konvergerende produkter og tjenester, vil det kreves nye forretningsmodeller og tankesett, kombinert med eksisterende forståelse av kundeatferd.  Dette mener Katharina Mosheim og Esben Nuland Mwasha i Capgemini Consulting TME.

Det er ikke overraskende at også aktørene i TME-bransjen (telekom, media og entertainment) opplever lav vekst og synkende marginer i krisetider. Capgeminis analyser viser at andelen av TME-relatert konsum i norske husholdninger har gått ned fra omtrent 5,8 % i 2003 til 5,1 % i2007. Lignende tendenser observeres i USA - selv om telekom utgifter har økt med omtrent 1,2 % i reelle termer siden 2000 er nittitallets årlige vekstrater på rundt 4,3 % blott minne. Flere årsaker forklarer denne

Forsiden akkurat nå

Til toppen