Vegvesenet velger Telenor

Telenor Business Solutions blir hovedleverandør av IT- og teleløsninger til Statens Vegvesen. Vegvesenet kjøper årlig IKT-tjenester for mer enn 350 millioner kroner og store deler av disse innkjøpene vil nå inngå i rammeavtalen med TBS.

Etter at FNS-avtalen om innkjøp av tjenester i offentlig sektor nå er avviklet, tegner Statens Vegvesen en rammeavtale med Telenor Business Solutions om innkjøp av IKT. Avtalen omfatter alt fra data- og telefonitjenester, til totalløsningerfor nettverk, sikkerhet, og mobilitet. - Dataløsninger integreres stadig tettere med tradisjonelle telefoniløsninger, og foruten de rene produktleveransene er TBS en viktig samtalepartner i utviklingen av nye konsepter. Blant annet driver de i dag vår

Forsiden akkurat nå

Til toppen