Direktør Willy Jensen, Post- og teletilsynet.

Varsler like termineringspriser for alle

Post- og teletilsynet varsler at Telenor, Netcom, TDC, Ventelo, Tele2 og Network Norway alle skal redusere termineringsprisene til 17 øre per minutt.

Termineringsprisene for alle selskapene skal reduseres fra nivået gjeldende ved årsslutt, opptil 90 øre per minutt, ned til 17 øre fra 2013. – Dette vil gi grunnlag for betydelige reduksjoner i prisene for norske brukere, skriver Post- og teletilsynet (PT) i en nyhetsmelding på sine hjemmesider. Reduserte kostnader for brukerne PT forventer at endringene som foreslås skal kunne gi en netto besparelse på 500 millioner kroner årlig for brukerne som ringer fra fastnett til mobilnett.

Forsiden akkurat nå

Til toppen