Varsler flere nødstrømkrav til høsten

Post- og teletilsynet varsler flere beredskapskrav til høsten. Telenor advarer mot at tiltakene vil koste flere hundre millioner kroner.

Strengere krav i ny ekomlov I den nye e-komloven økes det obligatoriske sikkerhetsnivået i elektroniske kommunikasjonsnett fra hva som er ”nødvendig” for brukerne til hva som er et ”forsvarlig” minstenivå for sikkerhet. ”Med «forsvarlig» menes at nett og tjenester skal være tilgjengelige og at integriteten og konfidensialiteten skal beskyttes”, skriver Samferdselsdepartementet i sin stortingsproposisjon. I tillegg endres tilbydernes finansieringsplikt fra å handle om

Forsiden akkurat nå

Til toppen