Uforsiktig kjøring skal gi dyrere forsikring i fremtiden, basert på GPS-sporede atferdsdata.

Varsler Ecall-dialog i høst

Innen 2014 må mobilnettene oppgraderes for automatisk kollisjonsvarsling.

Utarbeidelsen av regelverket for automatiske ulykkesvarsling for biler, Ecall, pågår for fullt i EU. Regelverket skal etter planen sikre at alle biler typegodkjent etter 2014 må ha installert et sim-kort og automatiske varsle ulykker til nødmeldesentralen. Denne varslingen skal skje gjennom at det både opprettes en tale-kanal og oversendes informasjon i en datastreng til sentralen. - I tillegg til å kode om anropene til 112 til den lokale nødmeldesentralen, slik det allerede gjøres i

Forsiden akkurat nå

Til toppen