- Utelukk TV fra den digitale dividende

IKT-Norge mener at den digitale nettodividende ikke bør brukes til kringkasting av digital-TV og går inn for at frekvensområdet 790-862 Mhz tildeles ved en teknologi- og tjenestenøytral auksjon hvor TV-kringkasting utelukkes.

Etter at en statlig oppnevnt arbeidsgruppe i april la frem en rapport som anbefalte en teknologi- og tjenestenøytral auksjon av frekvensområdet (hvor ingen tjenester, heller ikke digital-TV, utelukkes) har rapporten vært ute til høring. Høringsfristen utløp 31. juli. Etter slukking Arbeidsgruppens forslag omfattet mer enn den såkalte digitale nettidividende (uttrykket “dividende” refererer til overskuddet av frekvenser som blir ledig etter at de analoge bakkenettene for TV-slukkes i

Forsiden akkurat nå

Til toppen