Utbygging av GSM-R nett i Norge

Planene om å bygge ut et GSM-R nett for å bedre sikkerheten langs i jernbanedriften her i landet har skapt kontroverser. Ikke minst har enkelte politikere tatt til orde for at dette er unødvendig luksus. Trygve Tamburstuen går her igjennom årsakene til at et GSM-R nett både er nødvendig og den beste løsningen for sikkerheten ved jernbanen.

Av Trygve TamburstuenGSM-R er det nye digitale radiosystemet for det europeiske jernbanenettet.  GSM-R er en egen standard for jernbanene, og er i prinsippet en videreutvikling av den ordinære GSM-standarden. Denne videreutviklingen ivaretar de sikkerhetsmessige og funksjonelle krav som er nødvendig for jernbaneformål.Jernbaneverket har, sammen med 31 andre europeiske jernbaneadministrasjoner, underskrevet et ”Memorandum of Understanding” (MoU) som forplikter administrasjonene til å ben

Forsiden akkurat nå

Til toppen