Ut av hiet

Ventelos eiere er nå jaget ut av hiet av Dagens Næringsliv. I går orienterte eierselskapene om at det er 33-årige Camilla Eek Clauson som er hovedaksjonær. Hennes far Olav Eek Thorstensen har trolig også bidratt til investeringene som nå for Clauson-familien har en verdi på nær 2 milliarder kroner. Det er meget positivt for alle parter at eierne nå står fram.

Prinsipielt er vi av den oppfatning at dominerende aksjonærer i teleselskaper bør syns. Både kunder og ansatte har et rimelig krav på å vite hvem som styrer dem og hvilke interesser for øvrig disse har. Uholdbart argumentVentelos eiere bruker nå familiens sikkerhet (tre barn er også medeiere) som begrunnelse for ikke å ha ønsket å fortelle omverden om rikdommene de kontrollerer. Tilsynelatende et humant argument, men totalt uakseptabelt. Dersom slike hensyn skulle føre til hemmeligho

Forsiden akkurat nå

Til toppen