Upopulære kanalpakker

En undersøkelse fra Statens institutt for forbruksforskning avslører utbredt misnøye med tv-kanalpakkene. Forbrukerne rangerer kanalpakkene blant de mest upopulære tjenestene i Norge i dag.

Norske forbrukere er åpenbart svært misfornøyd med kanalpakkene som tilbys i dagens tv-marked. Slik er det i hvert fall nærliggende å tolke tallene som er skaffet til veie i Statens institutt for forbruksforsknings (Sifo) studie Forbrukertilfredshet 2008. På en oversikt som gjengir 40 bransjer og bransjespesifikke forbrukerprodukter i synkende popularitetsrekkefølge, plasserer kanalpakkene seg på en 34. plass. Forbrukerne er bedt om å karaktersette bransjer og produkter på en skal f

Forsiden akkurat nå

Til toppen