UMTS i GSM-båndet i 2010

Etter at ingen andre meldte interesse for en ledig ressurs i GSM900-båndet er Telenor, NetCom og Mobile Norway i gang med forhandlinger om rokeringer i frekvensene. Dermed er det i praksis duket for mobilt bredbånd nesten overalt i Norge – sannsynligvis med start i 2010.

Det var kun de tre eksisterende operatørene i GSM900-båndet, Mobile Norway, Telenor og NetCom som søkte om å få tildelt en ekstra ressurs på toppen av GSM-båndet. Dermed stemmer etterspørsel og ressurser og det blir ingen auksjon. Operatøreneer for tiden i forhandlinger for å få en mer effektiv fordeling av frekvensressursene. Både Telenor og NetCom tror de blir enige. Vilje til enighet – Sånn som det ser ut nå, antar jeg at vi vil være i mål med frekvensendringene henimot slu

Forsiden akkurat nå

Til toppen