Uenighet om ansvaret

Det er uavklart om hvem som har ansvaret for å rette opp problemene med interferens mellom kabel-tv og mobilbredbånd basert på LTE.

Den langsiktige løsningen av interferensproblemer mellom LTE og kabel-tv i 800 MHz-båndet (den digitale dividenden) er at tv-ene og særlig set-top boksene (STB) får langt bedre skjerming mot innstråling enn hva de har i dag. Dette er alle aktører som er involvert i saken enige om. Hva som må gjøres på kortere sikt, og hvem som skal betale for de kortsiktige tiltakene, er langt mer uavklart. Tilsynene mener kabelbransjen må ordne opp Det finnes flere alternative botemidler som kan av

Forsiden akkurat nå

Til toppen