Uenig med PT - sendte ikke inn uttalelse

Nextgentel støtter Ventelo og TDC i at grensen på 8 Mbit/s må heves. 

- Vi har ikke funnet det hensiktsmessig å sende inn høringsuttalelse, men vil benytte anledningen til å kommentere på de uttalelsene som er kommet, sier Morten Ågnes i Nextgentel.  Svarfristen på dette er 24. november, opplyser Ågnes. Han vektlegger at tilsynet kjenner deres syn, og at de langt fra er helt enige med Post- og teletilsynets (PT) høringsutkast.  - Vi støtter TDC og Ventelo i at grensen på 8 Mbits/s for grossistbredbånd er for snever. Dette harmonerer dårlig med

Forsiden akkurat nå

Til toppen