- Tvilende til NTV

PT-sjef Willy Jensen stiller seg tvilende til om Norges televisjon (NTV) stiller nok kapasitet til rådighet for en konkurrerende distributør til RiksTV. NTV har sagt at de vil frigi en halv signalpakke til en alternativ distributør. MTGs Tor Fuglevik mener dette er i strid med konsesjonskravet om "ikke-diskriminerende" tildeling av kapasitet til alternative distributører.

Willy Jensen pekte på kravet NTVs konsesjon stiller til at bakkenettoperatøren skal tilby en konkurrerende tilbydere av betalings-TV på ikke-diskriminerende vilkår, da han innledet til debatt på Digital TV Forum onsdag.. Ifølge Jensen har NTV informert PT at de vil stille en halv signalpakke til rådighet for en annen betal-TV-tilbyder enn RiksTV. Denne kapasiteten vil bli ledig når signalpakke 4 og 5 åpner, i tillegg til de tre som i dag disponeres av NRK (en) og RiksTV (to). Ikke-di

Forsiden akkurat nå

Til toppen