TV på 1,5 megabit/s

Paris/ITEA2: Ved hjelp av standarden MPEG4 AVC har Magellan-prosjektet under ITEA2 kommet med løsninger for IPTV på alle mulige aksesser, også 1,5 megabit/s ADSL.

Magellan-prosjektet har forsket fram det de kaller et komplett dynamisk og sentralisert administrasjonssystem for å levere TV i full kvalitet over ulike aksesser. Konvergens - I dag har Telefonica i Spania og en annen operatør tatt i bruk MPEG4 AVC for sine IPTV-plattformer, sa Patrick Schwartz, prosjektleder for Magellan og ansatt i Thomson i Grass Valley. Prosjektet har deltakere fra fem land og utgangspunktet har vært å få til IPTV-overføring til mottakere med ulike typer utstyr.

Forsiden akkurat nå

Til toppen