Trygghet og rask gevinst

Nils Kasper Lodden fra Pareto Securities mener Norge er befolket med en gjeng kortsiktige spekulanter og sjølgode, trygghetsøkende ingeniører.

Av Arne Joramo- Nordmenn er spekulanter av natur. Vi liker skippertak og vil bli rike raskt. Investorene har i Norge en klar tendens til å prioritere selskaper tidlig i livssyklusen, sa Lodden på Studiemøtet i Sandejord torsdag. Han trakk frem Opticom som illustrasjon.Også ingeniørene fikk kjenne Loddens svøpe. -  NTNU-ingniørene er sjølgode og tror de kan alt. Det er ikke veldig få av dem som tør gå inn i nye selskaper og skape noe nytt. Jeg etterlyser ingeniører som også er grÃ

Forsiden akkurat nå

Til toppen