Seniorrådgiver Frode Sørensen i Post- og teletilsynet leder i dag en konferanse om nettnøytralitet. (Bilde: Post- og teletilsynet)

Trues volte av nettnøytraliteten?

Regler for nettnøytralitet skal sikre lik tilgang til brukerne for tjenester over Internett. Kan tale over LTE få forrang over eksempelvis Skype?

Torsdag setter Post- og teletilsynet nok en gang nettnøytralitet under debatt. Bakgrunnen er blant annet at EU-landene diskuterer å gjøre nettnøytralitet lovfestet. Det vil i sin tur bli norsk lov via EØS-avtalen.

Inside Telecom har spurt verten for «Nasjonalt nettnøytralitetsforum 2014», seniorrådgiver Frode Sørensen om volte – tale over LTE – må likebehandles med internettbaserte taletjenester som Viber og Skype.

Pakkebasert tale

Volte er teknologien som benyttes for å levere tale i LTE-baserte mobilnett. I motsetning til måten mobiltale leveres på i dag, er volte en ren pakkebasert tjeneste. Overordnet sett er det dermed vanskelig å se forskjell på den IP-baserte taletjenesten Skype og en mobiloperatørs egen pakkebaserte taleløsning via tale i LTE-nettet. Begge er pakkebaserte og legger beslag på kapasitet i mobilnettet.

Forsiden akkurat nå

Til toppen