Tror på vekst for bredbånd til sjøs

Ship Equip i Ålesund vokste med 20 prosent i 2010. En avtale med Jon Fredriksen-selskapet Frontline kan åpne dørene til nytt kjempemarked.

Ship Equip i Ålesund selger maritime telefoni- og bredbåndsløsninger. Siden 2000 har omsetningen, ifølge Dagens næringsliv (DN), økt fra 20-30 millioner kroner til over 300 millioner kroner i 2010. Veksten skal i fjor ha vært på omtrent 20 prosent. Nytt marked Selskapet, som tradisjonelt har konsentrert seg om fiskerisektoren samt skip i olje- og gassvirksomheten, inngikk i fjor høst en avtale med selskapet Frontline om leveranser til 100 nye skip. Avtalen blir sett på som et steg

Forsiden akkurat nå

Til toppen