Trondheim uten tråd

Mandag startet prosjektet Trimaks, som skal legge grunnlaget for Trådløse Trondheim. Prosjektet har sitt utspring i IT-utvalget ved NTNU, og første fase skal etter planen være ferdig 15. august i år.

Benevnelsen ”Trimaks” er en forkortelse for Trondheim Informasjonsnett Moderniserings AKSellerator. Hovedansvarlig for prosjektet er dekanus Arne Sølvberg ved NTNU. Trimaks er blant annet omtalt i Universitetsavisa, og består av tre komponenter.Eksperimentelt trådløsnettDen ene av de tre komponentene er Trondheim BredBåndsAlmenning (Trondheim BBA). Det er et eksperimentelt trådløst bredbåndsnett som i første fase dekker Trondheim Midtby og utearealer ved NTNU. Kommunen, fylkeskommun

Forsiden akkurat nå

Til toppen