Troms Kraft Fiber fusjonerer med Nætt

Den operative virksomheten i Troms Kraft Fiber AS (TKF) fusjoneres inn i Nætt AS. Sistnevnte blir med dette det største fiberoperatørselskapet i Nord-Norge.

– Bredbåndsfylket Troms AS (BBFT) og Troms Kraft AS har besluttet å fusjonere den operative virksomheten i Troms Kraft Fiber AS (TKF) inn i BBFT sitt heleide datterselskap Nætt AS. Dette skriver BBFT i en pressemelding. Operativt fra nyttår Det fusjonerte selskapet ventes å være fullt operativt fra 1. januar 2008. Nætt AS vil i løpet av høsten 2007 skifte navn, men det nye navnet er foreløpig ikke klart. Omsetning forventes i 2008 å bli i overkant av 50 millioner kroner. Et

Forsiden akkurat nå

Til toppen