Triple Play til alle er mulig

Det er mulig å bygge et fullverdig bredbåndsnett i Norge for 19 milliarder kroner i bruttoinvesteringer. Og hva mer er: Det vil ikke kreve mer enn 3 milliarder i statlige investeringer. Et slikt nett vil samtidig kunne formidle framtidsrettet TV til alle husholdninger.

Av Arne JoramoDe investeringer en lang rekke kraftselskaper nå gjør, viser at bredbåndsnett for alle hjem ikke er en utopi, men en økonomisk og politisk mulighet innen 1. januar 2007.  Teleavisen har selvsagt ikke foretatt noen detaljert prosjektplanlegging. Vi kjenner imidlertid tallene i en rekke ulike Triple Play-konsepter og har på det grunnlag beregnet et tenkelig nasjonalt investeringsbehov.Vi har lagt til grunn at 100.000 av de 400.000 bredbåndsbrukerene ved utgangen av året har t

Forsiden akkurat nå

Til toppen