Triple-Play til 38.000 per kunde

Viken Fibernett har gjennomført en rettet emisjon på 60 millioner kroner som priser selskapet til 170 millioner. Selskapet har 4500 kontrakter hvorav fiberforbindelsen er oppkoplet til 1000 kunder. Dette priser hver kontrakt til 37.800 kroner når bare 1000 er bygd.

Totalt har selskapet nå en egenkapital på 114 millioner kroner om vi også tar med innsatsen i Fredrikstad. Dette er den første rene fiberoperatør-emisjonen i Norge som gir en pekepinn om verdien av Triple Play-operasjoner Stor kraft i Oslo – Vi har tilgjengelig lånefinansiering på 80 prosent ut over egenkapitalen og kan dermed nå bygge ut for om lag en halv milli-ard kroner, noe som tilsvarer i overkant av 25.000 kunder, opplyser styreformann Erik Langaker. – I Oslo-området er nå

Forsiden akkurat nå

Til toppen