Trenger penger til 3G

Hutchison Whampoa. har brukt så mange milliarder på 3G at Hongkonglomeratet henter inn kapital ved å børsnotere sin asiatiske telekomvirksomhet. Tapsluket Hutchison 3G, som også har 3G-lisens i Norge, blir i moderselskapet, under Asias rikeste mann, Li Ka-shings kontroll.

Hutchison Telecom International skal skilles ut og børsnoteres i New York og Hongkong. Ifølge Wall Street Journal skal opp til 30 prosent av aksjene selges. 15 milliarder?Ifølge et prospekt som er levert inn til SEC, det amerikanske finans- og børstilsynet,skal Hutchison hente inn 100 millioner dollar på New York-børsen, men den global børsnotering, som Hongkong-noteringen innebærer, vil trolig skaffe mye mer midler. Hutchison Telecom International (HTI) beregnes å ha en markedsverdi p

Forsiden akkurat nå

Til toppen