Debatt

Trenger ikke mobil-tv-nett

Kampen om hvilken standard Norge skal velge for mobil-tv handler mest om innholdsprodusentene eller mobiloperatørene skal kontrollere verdikjeden. Sett fra et samfunnsmessig ståsted er det ingen grunn til å bygge et spesialisert mobil-tv-nett. Vi får mer enn nok kapasitet til tv i vanlige mobilnett, skriver fagredaktør Håvard Fossen.

Anslagene på hva det vil koste å bygge et mobil-tv-nett i Norge varierer fra noen hundre til mange hundre millioner kroner, avhengig av om vi velger den billigste løsningen DMB eller DVB-H som krever flere basestasjoner og dermed mer backbone. I debatten under vår konferanseTelemedia 2008 sa NRKs utviklingssjef Gunnar Garfors at: ”Det ville være helt merkelig om vi skulle overlatt til mobiloperatørene å definere hvordan mobil-tv best kan fungere. Dette er det selvsagt kringkasterne som

Forsiden akkurat nå

Til toppen