Treg behandling av politijamming

Samferdselsdepartementet har hatt saken om mobilregulerte soner til behandling i to år, og kan fortsatt ikke vise til noen fremdrift av betydning.

Forslaget om innføring av såkalte mobilregulerte soner ble lansert av Samferdselsdepartementet så tidlig som høsten 2006. I desember 2007 hadde departementet mottatt høringsuttalelser fra en lang rekke berørte parter i spørsmålet. Saken handler om hvorvidt politiet, forsvaret og Kriminialomsorg i frihet under gitte omstendigheter skal gis anledning til å umuliggjøre bruk av mobilnettene. Liten fremgang Mange av høringsinstansene uttalte seg med stor grad av skeptisisme til forslaget

Forsiden akkurat nå

Til toppen