Tre standarder for offentlig elektronisk signatur

Moderniserings-departementet er blitt enig med leverandørene av elektroniske signaturer (eID) om tre standarder for det offentlige. Det blir egne standarder for digitale sertifikater, oppslagstjenester for eID og for eID på elektroniske dokument og skjema.

14 leverandører av elektroniske signaturer og Moderniseringsdepartementet har siden oktober 2003 samarbeidet i det så kalte SEID-prosjektet om å utvikle åpne standarder for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk ID og e-signaturer.De 14 er: Telenor, Posten Norge/ErgoGroup, Nordea, NetCom, DnBNor, IBM, Fokus Bank, Microsoft, Terra Gruppen, Sparebank 1 Gruppen, BuyPass, BankID-samarbeidet samt Det Norske Veritas og NORID.  Tre standarderProsjektet er nå avsluttet og man er blitt enige om 3

Forsiden akkurat nå

Til toppen