Kristen Linaae og Nina Vesterby leder hvert sitt Broadnet-selskap. De to ender i hver sin ende av Epsi-skalaen.

Topp og flopp hos Broadnet

Mens den ene er stolt, fikk den andre juling så det holdt. Da Epsi formidlet kundenes dom over bredbåndsselskapene, endte Powertech og Homenet i hver sin ende av skalaen.

To uker har gått siden Epsi la fram kundetilfredshetsundersøkelsen som sendte skyer over bredbåndsmarkedet. For bransjen som helhet var årets resultater nemlig nedslående lesning, selv om noen selskaper kom langt bedre fra det enn andre.

De to Broadnet-selskapene Powertech og Homenet ende påfallende langt fra hverandre i undersøkelsen, og tegner sånn sett opp et interessant bilde av avstandene mellom toppen og bunnen i bransjen.

Mens Powertech endte med 79,6 poeng, fikk Homenet fattige 61 poeng i undersøkelsen.

Forsiden akkurat nå

Til toppen