Generalsekretær Tore Fuglestad i Norsk fiberforening. 

Toner ned eiendomsskatte-kampen

Bynettforeningen innser at kommunene ikke lar seg rikke. To nye styrerepresentanter er valgt inn.

- Vi har hatt flere møter med kommunene, men erkjenner at vi ikke når gjennom med vår argumentasjon, sier leder Tore Fuglestad i Bynettforeningen. Han gikk i fjor høst ut og ville snu kommune for kommune, for å bedre rammevilkårene i bransjen. Utstyrt med et brev signert samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete og fornyingsminister Rigmor Aasrud, der de ba kommunene være en aktiv tilrettelegger for fremføring av elektronisk kommuni

Forsiden akkurat nå

Til toppen