Lars Ryen Mill i Netcom konstaterer at smartmobilene for alvor begynner å gjøre seg gjeldende også i de lavere prissegmentene. 

- Tøffere konkurranse i Sverige og Danmark

Mindre konkurranse i de andre nordiske landene kan forklare den lave dataveksten. Men i 2011 er veksten tatt seg kraftig opp igjen, melder Netcom.

Verken Telenor eller Netcom har noen fullgod forklaring på hvorfor Norge sakket akterut i bruken av data over mobiltelefon i 2011. Informasjonssjef Knut Sollid i Telenor erkjenner imidlertid at utviklingen har gått raskere i de øvrige nordiske landene. -Det er tydelig at operatørene har vært mer offensive. I Sverige er det gjennomført markedsføringskampanjer for å få folk til å bruke mobilt bredbånd som primæraksess. Det gir høyere kundevekst og høyere trafikk, sier Sollid. M

Forsiden akkurat nå

Til toppen