Todeling av nettet — eller et ekstra nett

I Norge fikk debatten om nettnøytralitet aktualitet da NextGenTel og CanalDigital høsten 2006 satte begrensninger på hvor mye båndbredde enkelte typer tjenester kunne legge beslag på. Slike begrensninger ønsker ikke Telenors nettsjef.

NextGenTel strupte båndbredden kundene kunne bruke til å se web-tv fra NRK, mens Canal Digital snurpet inn tilgjengelig båndbredde for fildelerne. Dette er i tråd med uttalelser fra netteiere i USA som har ønsket å legge begrensninger på uavhengige IP-telefonileverandørers mulighet til å selge sine tjenester til kunder i netteiers nett. Den logiske todelingen av nettet som Berit Svendsen tar til orde for er en helt annen innfallsvinkel til denne debatten. Som det går fram av intervj

Forsiden akkurat nå

Til toppen