Den svenske Post och telestyrelsen er pådriver for å oppfylle EUs og regjeringens mål for IT-politikken, deriblant god mobildekning og bredbånd med minst 30 Mbit/s til alle. (Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no)

Tiltak for bedre mobil- og bredbåndsdekning

Den svenske Post- och telestyrelsen har lagt fram ei liste på ti tiltak for å få bedre mobil- og bredbåndsdekning. Tildeling av 700 MHz-båndet troner øverst.

Den svenske IT-politikken slår fast at Sverige skal ha bredbånd i verdensklasse, også i mindre tett befolkede områder. For å oppfylle målene har regulatøren Post- och telestyrelsen (PTS) listet opp ti kortsiktige tiltak som skal bidra til at målet oppnås. Tildele 700 MHz-båndet for å forbedre arealdekningen for tale- og datatjenester. Tildele frekvenser for å møte etterspørselen etter mobile datatjenester. Målet er å utrede tildeling av 1500-, 2300- og 3500 MHz-båndene i 201

Forsiden akkurat nå

Til toppen