Tilsyn inngår ny avtale

Moderniserings-departementet og Samferdselsdepartementet har bedt Konkurransetilsynet og Post— og teletilsynet om å utarbeide en ny samarbeidsavtale som skal klargjøre samarbeidet mellom de to tilsynene i post— og telesektoren.

Regjeringen ønsker at samarbeidsavtalen også skal bidra til en klarere oppgavefordeling. Det skal legges vekt på god bruk av tilsynenes faglige ressurser, åpenhet og forutsigbarhet for aktørene i markedet, heter det i en pressemelding fra departementene.Enklere— En god samarbeidsavtale vil gjøre det enklere for aktørene å vite hvilken reguleringsmyndighet de skal forholde seg til. Avtalen er derfor et viktig bidrag til Regjeringens arbeid med forenkling og brukerretting, sier modernise

Forsiden akkurat nå

Til toppen