Tilrettelegger for ENUM

Rask innføring av et system for oversettelse av telefonnumer til domenenavn bidrar til verdiskaping og bedre og billigere tjenester for brukerne, mener Samferdselsdepartementet, som imidlertid ikke vil tvinge frem en innføring.

ENUM (Electronic NUmber Mapping) er et databasesystem som muliggjør en oversettelse av et telefonnummer i den nasjonale nummerplanen for telefon til et domenenavn. Historisk sett var et av formålene med ENUM å fremme sameksistens mellom tradisjonell taletelefoni (PSTN) og bredbåndstelefoni, ved at det dermed skulle bli lettere å settte opp samtaler mellom to nett ved bruk av dagens telefonnummer. Betydning for pris Med ENUM-innføring vil det i større grad være mulig å sette opp sl

Forsiden akkurat nå

Til toppen