Debatt

Tillater nye monopoler

At noen politikerne med Liv Signe Navarsete i spissen mener det ikke er et behov for å kreve at fibernett som bygges skal være åpne, vitner om naivitet og uforstand. Det betyr at man med åpne øyne igjen tillater nye monopol, skriver Øystein Helgesen i Hombase.

Jeg leser med interesse Arne Joramos artikkel i InsideTelecoms om at Kraft snart er nest størst på Tele. Det overrasker dog at dere igjen skriver at Tromskraft har kjøpt Homebase. Dette medfører slett ikke riktighet. Det at dere nå gjentar dette, får noen av våre kunder til å undre. Tromskraft har ikke kjøpt Homebase. Derimot har Pronea, som er felles selskap av Bredbåndsfylket Troms og Tromskraft kjøpt fiberaksessene til Homebase. Uavhengig leverandør Homebase er nå den størs

Forsiden akkurat nå

Til toppen