Tilbakebetaling blir mindre tungvint

Snart kan teleoperatører lettere få tilbake overpris som er betalt til netteiere med sterk markedsstilling. I hvert fall hvis Samferdselsdepartementets forslag til endringer i ekomloven blir noe av, men departementet er ekstra interessert i kommentarer på denne mulige nye regelen.

Forslaget er at den som har krevd og fått en ulovlig høy pris, ikke skal ha rett til å beholde den ulovlige inntekten av overprisen. Tilbydere med sterk markedsstilling kan per i dag pålegges prisforpliktelser for levering av tilgang til egne nett og tjenester til andre tilbydere. Allikevel er det ingen krav i ekomloven om at overprisen skal betales tilbake dersom netteierne har for høye pris. Operatører som utsettes for overpris må altså ty til andre hjemmelsgrunnlag for å få tilba

Forsiden akkurat nå

Til toppen