Tid for å tenke nytt !

Konkurransen bør ikke dreie seg om hvem som er best til å grave grøfter eller bygge master, men heller å konkurrere om å utvikle nye produkter og tjenester som gir verdiskapning.

Av Nadir NalbantNadir nalbant stiller her spørsmål om det er virtuelle operatører eller flere nettoperatører som kan sikre konkurransen i det norske mobilmarkedet? Nalbant slår et slag for mangfold, innovasjon og verdiskapning fremfor ensidig fokus på lave priser som parameter for virksom konkurranse.Det sies at liberaliseringen i telemarkedet i Norge begynte 1.januar 1998. Post- og teletilsynet la nylig frem en rapport som viser at konkurransesituasjonen innenfor telemarkedet er noe helt

Forsiden akkurat nå

Til toppen