Tetter igjen hvite hull

Sogn og Fjordane har fått i underkant av fire millionar bredbåndskroner av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys, og 26 bygdelag i fylket skal nå få bredbåndsdekning. - Flott at vi no ser resultat av regjeringa si satsing på breiband, òg i mitt heimfylke! mener ministeren.

Fylket har fått ett av de 11 prosjektene som i denne siste tildelingen har fått støtte fra Høykom. Med vel 3,8 millionar kroner nå, vil den siste offentlege skolen i Sogn og Fjordane uten bredbånd, Vestre Hyen skule på Solheim i Gloppen, kunne kople seg opp. Også i Sør-Trøndelag skal hvite bredbåndsflekker elimineres. Selv om fylket generelt har en høy dekningsgrad, har enkelte kommuner og småsteder ute i distriktet liten eller ingen dekning. Nå får fylket 1,7 millioner kroner a

Forsiden akkurat nå

Til toppen