Tele2 er intet sort får i denne sammenhengen. Administrerende direktør Haakon Dyrnes oppgir at selskapet utelukkende praktiserer sekundtaksering på samtaler til utlandet.

Termineringsseier til Tele2 og Network Norway

Samferdselsdepartementet overprøver Post- og teletilsynets termineringsvedtak. Vinnerne heter Tele2 og Network Norway.

Det endelige vedtaket gir Tele2 50 øre ekstra i termineringsinntekter fordelt på fire ulike perioder. Network Norway får 45 øre ekstra fordelt på to perioder. Symmetritidspunktet utsettes med et halvt år.

Fra 1. januar 2013 vil det være full symmetri i det norske mobilmarkedet. Dette fremgår av konklusjonen presentert av Samferdselsdepartementet i dag.

 

Forsiden akkurat nå

Til toppen