Tenk business rundt DTT

Departementet må tenke mer forretningsmessig, mener Post og Teletilsynet om Kultur- og kirkedepartementets opplegg for utlysning av konsesjon til utbygging og drift av digitale bakkenett for fjernsyn. Willy Jensen og PT stiller seg kritisk til en del av forslagene i opplegget. Punktet om at sendingene skal underlegges norsk lov og at alle kanaler skal ha norsk kontoradresse kan være i strid med EØS-avtalen.

Av Olav André Manum Post og Teletilsynet (PT) frykter at en del av punktene i utkastet vil medføre ulemper for DTT i forhold til konkurrerende teknologier. I høringssvaret slås det imidlertid fast at PT i all hovedsak stiller seg positiv til departementets utkast, men har altså reservasjoner. PT stiller seg for eksempel bak punktet om at all kapasiteten i de tre multipleks som er klargjort skal disponeres av én aktør. Dette er en forutsetning for at en satsing på digitale bakkenett

Forsiden akkurat nå

Til toppen