Teller abonnementer forskjellig

Telenor og NetCom teller nå sine mobilabonnementer på forskjellig måte, noe som gjør sammenligninger mellom landets to største operatører vanskeligere.

Telenor opplyste ved fremleggelsen av resultatene for første kvartal at de hadde tatt i bruk en ny måte å telle abonnementer på. M2M ut Telenors egen forklaring på den nye tellemåten var slik: «SIM-kort som brukes til telemetriske applikasjoner er ikke inkludert. Telemetrisk defineres som maskin-til-maskin SIM-kort (M2M), for eksempel salgsautomater og måleravlesninger». Resultatet av den nye tellemåten var at 127 000 abonnementer «forsvant» fra den rapporterte kundemassen. Telen

Forsiden akkurat nå

Til toppen