TeliaSonera trues med bøter

TeliaSonera trues med bøter om ikke bedriften senker sine priser til andre operatører umiddelbart. Det svenske teletilsynet dikterer prisen.

Telenor er blant ti svenske bredbåndselskap som har klaget Telias grossistpriser for bitstream-aksess inn til  det svenske teletilsynet. Martin Tivéus i Glocalnet sier Telias priser er det doble av gjennomsnittlig markedspris Tilsynet har fått mange klager på Telias prissetting for tilgang. Nå går teletilsynet kraftig til verks.  Telia må senest 5. august melde fra om hvordan selskapet overholder sine forpliktelser. Om dette ikke skjer. så kan Telia bli bøtelagt. Post- och Telestyre

Forsiden akkurat nå

Til toppen