Teliasonera slipper bot for treg varsling

Samferdselsdepartementet gir Nkom smekk på fingrene og opphever et gebyr på 280.000 kroner for treg varsling ved utfall i mobilnettet.

Avdelingsdirektør Einar Lunde i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sier at rutinene for varsling av hendelser i telenettene er blitt bedre. Foto: Håvard Fossen, Insidetelecom.no I februar omtalte Inside Telecom at Teliasonera-selskapene Netcom, Tele2 og Network Norway var ilagt gebyrer for 280.000 kroner fordi de hadde vært for trege til å varsle Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ved utfall i mobilnettene 11. juli 2014. Teliasonera-selskapene klaget vedtaket inn for Samferdselsdepartem

Forsiden akkurat nå

Til toppen