TeliaSonera skuffet

TeliaSonera skuffet markedet til tross for et overskudd på 12,3 milliarder i fjor. Børsen sendte TeliaSonera-aksjen ned med 8 prosent på formiddagen. Men konsernsjef Anders Igel mener integrasjonen av Telia og Sonera er fullført med hell og at det fusjonerte selskapet nå vinner markedsandeler.

Men 2003-tallene er ikke så overbevisende. Nettoomsetningen økte med bare 1 prosent, til 81,7 mrd. SEK. Nettoresultatet ble 7,6 mrd., men en sammenligning med fjoråret blir her meningsløst, fordi TeliaSonera da tok gigantiske nedskrivninger i balansen.Magrere marginerHardere konkurranse i det svenske mobilmarkedet gjord at marginen her sank fra 47 til 41 prosent, noe aksjemarkedet likte dårlig. TeliaSonera fikk 234 000 nye mobilkunder i Sverige i fjor.Fusjonen vellykketFusjonen har ifølge

Forsiden akkurat nå

Til toppen