TeliaSonera kjøper Orange i Danmark

TeliaSonera har skrevet avtale med France Telecom om å overta France Telecoms danske datterselskap Orange A/S. TeliaSonera må ut med 600 millioner Euro i kontanter med fradrag av Orange Danmarks nettogjeld på effektueringstidspunktet.

TeliaSonera overtar dermed også Oranges 605.000 danske abonnenter. Før overtakelsen kan gjennomføres må imidlertid EU-kommisjonen og IT- og Telestyrelsen i Danmark gi klarsignal. Det kan dermed ta ennå 4 til 5 måneder før handelen kan gjennomføres.Stenger nettTeliaSonera mener overtakelsen vil utløse synergier tilsvarende en positiv cashflow på 490 millioner svenske kroner fra og med 2006. 20 millioner av dette beløpet kommer av redusert investeringsbehov, mens det meste av innsparing

Forsiden akkurat nå

Til toppen