Telia på rett vei

Telia hadde et godt annet kvartal, etter forholdene. Selv om omsetningen bare økte med 1 prosent økte driftsmarginalen for konsernet som helhet fra 21 til 25 prosent. Kostnadskutt og mer effektiv drift får hovedæren. Men carrier-virksomheten sliter fortsatt, og blir nå grundig revurdert.

Av Bjørn Veseth Underliggende EBITDA for kvartalet var 3.598 MSEK, en solid fremgang fra året før (3.014 MSEK). Men avskrivningen er fortsatt store, så nettoresultatet ble bare 30 MSEK. Konsernsjef Anders Igel holder frem mobil og bredbånd som de sterkeste områdene, men innrømmer at den internasjonale carrier-virksomheten er ”inte tilfredställande”.  — Det pågår nå et grundig gjennomsyn for å komme frem til hvordan vi snarest mulig skal komme frem til positiv kontantstrøm

Forsiden akkurat nå

Til toppen