Telia lover åpning av kobbernettet

TeliaSoneras konsernsjef Anders Igel lover at alle operatører skal slippe til på ex-monopolistens kobberbaserte aksessnett på like vilkår. Johan Lindgren, Telenors sjef i Sverige, etterlyser aksessprisene og tror Telia er presset av svensk PTs forslag om å skille ut aksessnettet.

Anders Igel har benyttet debattsidene i Dagens Nyheter til å fortelle at TeliaSonera faktisk har tenkt å rette seg etter de nye lovreglene som er vedtatt for operatøraksess på kobbernettet. - Vi tänker idag införa lika behandling av alla bredbandsoperatörer och låta dem få tillgång till Telias kopparnät på lika villkor, skriver Igel på DN Debatt. Like vilkår? Men konkurrentene stiller spørsmålstegn ved hva Igel mener med "like vilkår".  - Jag vill veta hur mycket det h

Forsiden akkurat nå

Til toppen